Kalender

Jaarplanning de Zeggewijzer

Maanden

Bijzondere data

september 2022

Eerste schooldag

Vergadering oudervereniging

Start startgesprekken groep 3-8

Vergadering MR

Bosspeldag groep 3

Algemene informatie avond

Informatie avond groep 1-2 en 3

Schoolreis

Reserve Bosspeldag groep 3

oktober 2022

Start kinderboekenweek

Vergadering oudervereniging

Viering

Start herfstvakantie

Teamstudiedagen

Studiedag team: alle kinderen vrij

november 2022

Vergadering MR

Start Week van de mediawijsheid

Vergadering oudervereniging

december 2022

Sinterklaasviering en surprise

Studiedag team: alle kinderen vrij

Vergadering MR

Kerstviering

Start kerstvakantie

januari 2023

Start adviesgesprekken groep 8

Vergadering oudervereniging

Studiedag team: alle kinderen vrij

Vergadering MR

februari 2023

Viering

Rapport 1 groep 3-8

Carnavalsviering

Start carnavalsvakantie

maart 2023

Vergadering oudervereniging

Meneren- en juffenfeest

Familiedag groep 1-2

Schriftelijk verkeersexamen groep 7

Studiedag team: alle kinderen vrij

april 2023

Vergadering MR

Paasviering

2e paasdag

Koningsspelen

Start meivakantie

mei 2023

Praktijk verkeersexamen groep 7

Schoolfotograaf

Vergadering oudervereniging

Hemelvaart: vrij

Hemelvaart: vrij

Viering

2e pinksterdag

juni 2023

Vergadering MR

Schoolkamp groep 8

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

Vergadering oudervereniging

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

Viering

Groep 1-2: materialen mee naar huis

juli 2023

Groep 1-2: materialen weer mee terug naar school

Groep 1-2: nieuwe kleuters mogen kennis komen maken

Schoolfeest

Musicalavond groep 8

Afscheidsavond groep 8

Rapport 2 groep 3-8

Laatste schooldag

Kennismaken nieuwe leerkracht

Start zomervakantie