Kalender

Jaarplanning de Zeggewijzer

Maanden

Bijzondere data

augustus 2020

Eerste schooldag

Start startgesprekken groep 3-8

september 2020

Vergadering oudervereniging

Informatie avond groep 1-2 en 3

Vergadering MR

Presentatie Oudervereniging

Bosspeldag groep 3

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Reserve Bosspeldag groep 3

Teamstudiedagen

Studiedag team: alle kinderen vrij

Week tegen pesten

Studiedag team: alle kinderen vrij

Schoolreis

Groep 5: Start project Jet en Jan jong in 1910

Start kinderboekenweek

oktober 2020

Groep 3-4: Kunstmenu theater-animatie

Viering

Vakanties 2020-2021

Start herfstvakantie

Groep 5: Start project ‘Romeinen in Brabant’

Vergadering oudervereniging

november 2020

Start Week van de mediawijsheid

Oudergesprekken groep 8

Vergadering MR

Portfolio groep 1-2 mee naar huis

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

Groep 1-2 optreden in Antonius Abt

december 2020

Sinterklaasviering en surprise

Vergadering oudervereniging

Groep 7 optreden in Antonius Abt

Kerstviering

Start kerstvakantie

januari 2021

Start adviesgesprekken groep 8

Proosten op 2021

Vergadering MR

Vergadering oudervereniging

februari 2021

Studiedag team: alle kinderen vrij

Carnavalsviering

Start carnavalsvakantie

maart 2021

Rapport 1 groep 3-8

Groep 7: Start project Middeleeuwen

Opa & oma middag

Viering

Groep 7-8: Kunstmenu: “Ontspoking”

Vergadering MR

Meneren- en juffenfeest

Studiedag team: alle kinderen vrij

Groep 6: Leskist Liniecrosser

Groep 5-6: Kunstmenu: Theatervoorstelling “Nietsnut”

Schriftelijk verkeersexamen groep 7

april 2021

Groep 5 optreden in Antonius Abt

Paasviering

2e paasdag

Groep 1-2: Kunstmenu: muziektheatervoorstelling “Waar de wind woont”

Koningsspelen

SKOD-dag: alle kinderen vrij

Koningsdag

mei 2021

Start meivakantie

Vergadering MR

Praktijk verkeersexamen groep 7

Vergadering oudervereniging

Groep 4: Start project Jet en Jan jong in 1910

2e pinksterdag

juni 2021

Nationale buitenspeeldag

Portfolio groep 1-2 mee naar huis

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

juli 2021

Studiedag team: alle kinderen vrij

Studiedag team: alle kinderen vrij

Schoolkamp groep 8

Groep 1-2: nieuwe kleuters mogen kennis komen maken

Groep 3 optreden in Antonius Abt

Schoolfeest

Musicalavond groep 8

Afscheidsavond groep 8

Rapport 2 groep 3-8

Kennismaken nieuwe leerkracht

Start zomervakantie