Wat heeft Basisschool De Zeggewijzer jou als student te bieden? 

 

De Zeggewijzer 

Wij werken iedere dag aan de ontwikkeling van de kinderen. 

Wij bereiden de kinderen voor op een stralende toekomst! Op De Zeggewijzer maken wij dagelijks herinneringen, doen onze kinderen ervaringen en kennis op door inzet van eigentijdse methodes, bieden wij een aanpak op maat door doelgericht te werken aan de volgende stap in hun ontwikkeling. Elk kind heeft verschillende talenten. Elk kind leert anders en oefent de vaardigheden op zijn-haar manier. Daarom zetten wij naast ons klassikale onderwijs coöperatieve werkvormen, techniektorens, werken op het leerplein, kies je taak, muziek, drama en vieringen in. Ons onderwijs bieden wij aan in een veilig en betrouwbaar onderwijsklimaat. 

In welzijn leren 

Dit is onze visie van waaruit we werken. 

De kwaliteit van ons onderwijs kenmerkt zich door veiligheid, eigenheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal te stellen. 

Veiligheid 

Wanneer kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen, komen zij tot ontwikkeling en willen zij leren. 

Eigenheid 

Je mag op De Zeggewijzer jezelf zijn! Wij hebben oog voor de eigenheid van onze kinderen zodat zij kunnen werken aan hun kennis en vaardigheden en de volgende stap in hun ontwikkeling. 

Zelfvertrouwen 

Wij sluiten aan bij het niveau en de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Wij gaan uit van wat goed gaat en maken dan de volgende stap. 

Zelfstandigheid 

Vanuit spelenderwijs leren in onze kleutergroepen stromen de kinderen geleidelijk door naar leren leren vanaf groep 3. 

Dit alles kunnen we bereiken door een fijn werkklimaat met betrokken, hardwerkende en positief ingestelde collega’s. Er heerst een fijne werksfeer waarin we elkaar helpen wanneer dit nodig is maar elkaar ook kritisch kunnen bevragen zodat we onszelf (kunnen) blijven ontwikkelen. 

We hebben 9 groepen op De Zeggewijzer, 3 kleutergroepen en verder van elk leerjaar 1 groep 

Op De Zeggewijzer werken we met een groot ondersteuningsteam. Deze worden in alle klassen ingezet waardoor de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Op onze school is er de mogelijkheid om naar de voorschoolse- en naschoolse opvang (BSO) te gaan en zit er ook een peutergroep op De Zeggewijzer. 

De school staat open voor studenten van verschillende opleidingen. 

We werken direct samen met Avans Hogeschool (Pabo) en Curio (studenten onderwijsassistent en studenten voor het vak facilitaire dienstverlening). Hierin kan in het werkveld een directe samenwerking ontstaan. De studenten zijn onze collega’s van de toekomst en wij vinden het belangrijk om hier een goede begeleiding aan te bieden. Ook hierbij komt onze visie duidelijk naar voren. In welzijn leren en werken. 

Ook staat onze school open voor ‘snuffelstages’ vanuit de middelbare school. Hierbij doen middelbare scholieren ervaring op in het werkveld.  

Kortom: 

De Zeggewijzer in welzijn ontwikkelen of je nu leerling, student of collega bent. We gaan uit van gelijkwaardigheid met respect voor elkaar en elkaars vak en dit met veel plezier!