Op weg naar IKC

Met Kibeo op weg naar een Integraal Kind Centrum (IKC)

Team De Zeggewijzer is samen met team Kibeo op weg naar een IKC.

 • Het kindbelang staat centraal: Wij gebruiken de 5 O’s als kapstok: Onderwijs, Ontspanning, Opvoeding, -Ontwikkeling en Opvang.
 • De medewerkers van het IKC realiseren dit samen voor-, tussen, tijdens en na schooltijd.
 • Samen kunnen en weten we meer.
 • Doorgaande ontwikkelingsleerlijn van 0 -13 jaar.

In ons jaarplan is hierover het volgende hoofdstuk opgenomen:

Download het visiedocument


Peuterspeelzaal
 

Sinds de herfstvakantie is op De Zeggewijzer een peutergroep gehuisvest. Wij willen zo een doorgaande ontwikkelingsleerlijn bewerkstelligen. Een gezellige, speelrijke en leerzame omgeving voor je peuter! De peuterspeelgroep staat garant voor samen spelen, leren en ontwikkelen met leeftijdsgenootjes. Een prima voorbereiding op de basisschool. In onze peuterspeelgroep komen peuters van 2 tot 4 jaar spelen. Ze ontdekken zo de wereld om zich heen. De peuters doen groepsactiviteiten en ontmoeten andere kinderen. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Spelen is ontdekken en leren. Activiteiten die iedere keer terugkomen zijn: vrij spelen, knutselen, samen eten en drinken, buiten spelen.

  • Peuters vanaf 2 jaar kunnen komen spelen op de peuterspeelgroep.
  • 2 vaste dagdelen per week een veilige en vertrouwde plek om te spelen met leeftijdsgenootjes.
  • Een gevarieerd educatief aanbod passend bij de belevingswereld van peuters.
  • Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.
  • Als je peuter 3 jaar wordt kan je peuter een (extra) 3e dagdeel komen, waarbij de voorbereiding op school centraal staat.
  • Vanuit het VVE-programma vanuit gemeente is uitbreiding met twee gratis dagdelen mogelijk voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Kibeo verzorgt naast naschoolse opvang ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met ontbijtservice. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met Kinderopvang Kibeo. 

Kibeo de Zeggewijzer Terheijden
Biezelaar 59, 4844 RD Terheijden
Telefoon:. 076 3036324
E-mail: dezeggewijzer@kibeo.nl
Website: www.kibeo.nl