Oudervereniging

Informatie over de oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van en voor ouders. Het bestuur van de oudervereniging telt ongeveer vijftien leden. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van het contact tussen ouders en school. De oudervereniging verricht hand- en spandiensten bij de verschillende, vaak jaarlijks terugkerende, activiteiten die samen met de teamleden voor de kinderen worden georganiseerd. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage en een bijdrage van het schoolbestuur.

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging verricht hand- en spandiensten bij de verschillende, vaak jaarlijks terugkerende, activiteiten die samen met de teamleden voor de kinderen worden georganiseerd. Daarbij kunt u denken aan de bosspeldag, schoolreis, paas- en kerstviering, Sinterklaas, carnaval, sportdag, vieringen en het schoolfeest.

De ouderbijdrage

Wanneer uw kind op school komt, wordt u om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld door de aanwezigen. Voor kinderen die na 1 februari en voor 1 mei binnenstromen wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd. Zonder deze bijdrage kunnen minder activiteiten worden georganiseerd. Meer informatie lees u in de bijgaande brief.

De bijdrage voor de schoolreis en schoolverlatersweek wordt ook geïnd door de oudervereniging.

Brief ministerie vrijwillige ouderbijdrage.

Informatiewijzer

Wilt u alles eens rustig nalezen, download dan onze informatiewijzer.

 

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter Arriën van Amerongen
Liesveld 30 Terheijden
Telefoon: 06-22510625/ Email: ovdezeggewijzer@skod.org
Penningmeester Rudy Romme
Vlierlaan 34 Terheijden
Telefoon: 06 –48378370  / Email: rudyromme@hotmail.com
Secretaris Marjolein van Schaik-van den Berge
Veldbies 47 Terheijden
Telefoon: 06 – 13720567 / Email: ovdezeggewijzer@skod.org
Commissieleden Karlijn –  Silvia –  Ester – Arriën  – Edwin – Ingrid – Esther – Chantrelle – Angela – Anke – Carla – Minou – Ruby

Statuten Oudervereniging

De oudervereniging is sinds 2006 een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda en met statuten conform de richtlijnen van de NKO.

Nieuwe commissieleden zijn altijd welkom!

Heeft u interesse om bij de oudervereniging te komen of wilt u meer informatie, neem contact op of stuur een e-mail; ovdezeggewijzer@skod.org.
Als betalende ouder bent u lid van de oudervereniging en kunt u ervoor kiezen om actief betrokken te zijn bij de activiteiten.
Wij vergaderen ongeveer één keer per maand op school. Deze vergaderingen zijn openbaar dus is er de mogelijkheid voor iedere ouder om deze vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata

Behalve de reguliere vergaderingen houden wij éénmaal per jaar – aan het begin van het schooljaar –  een algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze ALV geven we o.a. een kort verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar, een toelichting op het financieel jaarverslag en kijken we vooruit naar de activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast kunnen aanwezige ouders/verzorgers vragen stellen of bezwaren indienen over de vrijwillige ouderbijdrage. Na de ALV wordt de ouderbijdrage vastgesteld.

Voorafgaand aan de ALV bestaat de mogelijkheid om de jaarstukken op te vragen bij de secretaris van de oudervereniging.