Oudervereniging

Informatie over de oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van en voor ouders. Het bestuur van de oudervereniging telt ongeveer vijftien leden. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van het contact tussen ouders en school. De oudervereniging verricht hand- en spandiensten bij de verschillende, vaak jaarlijks terugkerende, activiteiten die samen met de teamleden voor de kinderen worden georganiseerd. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage en een bijdrage van het schoolbestuur. Door inzet van ouders bij het ophalen van oud papier in onze gemeente ontvangt de oudervereniging ook nog een bijdrage. Heeft u interesse om bij de oudervereniging te komen of wilt u meer informatie, stuur een mail naar ovdezeggewijzer@skod.org.

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging verricht hand- en spandiensten bij de verschillende, vaak jaarlijks terugkerende, activiteiten die samen met de teamleden voor de kinderen worden georganiseerd. Daarbij kunt u denken aan de bosspeldag, schoolreis, paas- en kerstviering, Sinterklaas, carnaval, sportdag, vieringen en het schoolfeest.

De ouderbijdrage

Wanneer uw kind op school komt, wordt u om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld door de aanwezigen. Voor kinderen die na 1 februari en voor 1 mei binnenstromen wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd. Zonder deze bijdrage kunnen minder activiteiten worden georganiseerd. Meer informatie lees u in de bijgaande brief.

De bijdrage voor de schoolreis en schoolverlatersweek wordt ook geïnd door de oudervereniging.

Informatiewijzer

Wilt u alles eens rustig nalezen, download dan onze informatiewijzer.

 

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter Tanja Verrijdt-Buijks
Vlasweel 60 Terheijden
Telefoon: 06-41975775 / Email: ovdezeggewijzer@skod.org
Penningmeester Adriëlle Verdaasdonk
Hulsdonk 61 Terheijden
Telefoon: 06 – 23 13 58 85 / Email: adrielle@live.nl
Secretaris Marjolein van Schaik-van den Berge
Veldbies 47 Terheijden
Telefoon: 06 – 13720567 / Email: ovdezeggewijzer@skod.org
Commissieleden Karlijn Aarts –  Silvia van Steen –  Ester van Amelsvoort – Arriën van Amerongen – Edwin Loose – Ingrid van Steen – Linda Baremans – Esther van Harmelen-Vrins – Chantrelle Mac Donald

Statuten Oudervereniging

De oudervereniging is sinds 2006 een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda en met statuten conform de richtlijnen van de NKO.

Nieuwe commissieleden zijn altijd welkom!

Heeft u interesse om bij de oudervereniging te komen of wilt u meer informatie, neem contact op of stuur een e-mail; ovdezeggewijzer@skod.org.
Als betalende ouder bent u lid van de oudervereniging en kunt u zich beschikbaar stellen voor het bestuur.
Wij vergaderen ongeveer één keer per maand op school. Deze vergaderingen zijn openbaar dus is er de mogelijkheid voor iedere ouder om deze vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata

Behalve de reguliere vergaderingen houden wij éénmaal per jaar – aan het begin van het schooljaar –  een inloopavond (voorheen de algemene ledenvergadering). Tijdens deze inloopavond geven we o.a. een kort verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar, een toelichting op het financieel jaarverslag en kijken we vooruit naar de activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast kunnen aanwezige ouders/verzorgers vragen stellen of bezwaren indienen over de vrijwillige ouderbijdrage. Na deze inloopavond wordt de ouderbijdrage vastgesteld.

Voorafgaand aan de inloopavond bestaat de mogelijkheid om de jaarstukken op te vragen bij de secretaris van de oudervereniging.

Inzameling Oud Papier en Karton

Het ophalen van het oud papier in Drimmelen geschiedt door vrijwilligers en wordt door de gemeente gecoördineerd. De gemeente huurt hiervoor vrachtwagens (en chauffeurs) in bij de firma Van Gansewinkel. Er zijn een tiental verenigingen en basisscholen (waaronder oudervereniging De Zeggewijzer) die vrijwilligers leveren.

Totaal loopt de oudervereniging 9 zaterdagen per jaar en hebben we, per zaterdag, 4 vrijwilligers nodig. Dat betekent dat de oudervereniging jaarlijks hiervoor een ploeg met ongeveer enthousiaste 20 vrijwilligers nodig heeft. Het inzamelen van oud papier levert de oudervereniging jaarlijks ongeveer € 2.500,- aan extra inkomsten op. Deze inkomsten worden, in overleg met de directie van De Zeggewijzer, besteed aan extra middelen voor de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage voor het opknappen van het schoolplein (nieuwe speeltoestellen) of een bijdrage voor een nieuw podium. Afgelopen jaar heeft de OV een bijdrage geleverd aan het Techniek lokaal.

De oudervereniging, de leerkrachten en de kinderen zijn heel erg blij dat de vrijwilligers hun vrije zaterdag willen besteden aan het ophalen van oud papier!