Nieuwe ouders

Hier vindt u informatie voor nieuwe ouders

U heeft een kind in de basisschoolleeftijd? Dan wilt u als ouder/ verzorger dat zijn of haar school aan bepaalde verwachtingen voldoet. Omdat de basisschooljaren bepalend zijn voor een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij, is dat natuurlijk volledig terecht. U bent van harte welkom voor een oriënterend bezoek aan onze school. Het is voor ons erg belangrijk tijdig te weten hoeveel leerlingen er instromen. Daarom verzoeken we (nieuwe) ouders hun kind aan te melden voordat hij/zij 3,5 jaar wordt. Wilt u uw kind inschrijven, dan gebruiken we binnen de Stichting een formulier. Dit formulier kunt u via school, onze website of via de website van SKOD (www.skod.org) verkrijgen. Als wij uw inschrijving administratief hebben verwerkt, krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Kennismaken

U bent zich aan het oriënteren op een goede basisschool voor uw kind(eren). Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend bezoek aan onze school. Tijdens dit bezoek geven wij toelichting op onze werkwijze en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Tevens kunt u een kijkje in de (kleuter)groepen nemen, zodat u een eerste indruk krijgt van onze manier van werken en omgang met kinderen.

Maak een afspraak