De school

In welzijn leren

Op De Zeggewijzer leren kinderen in welzijn!

De kwaliteit van ons onderwijs kenmerkt zich door veiligheid, eigenheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal te stellen.

Veiligheid

Wanneer kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen, komen zij tot ontwikkeling en willen zij leren.

Eigenheid

Je mag op De Zeggewijzer jezelf zijn! Wij hebben oog voor de eigenheid van onze kinderen zodat zij kunnen werken aan hun kennis en vaardigheden en de volgende stap in hun ontwikkeling.

Zelfvertrouwen

Wij sluiten aan bij het niveau en de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Wij gaan uit van wat goed gaat en maken dan de volgende stap.

Zelfstandigheid

Vanuit spelenderwijs leren in onze kleutergroepen stromen de kinderen geleidelijk door naar leren leren vanaf groep 3.

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Ze voelen zich bij ons veilig en gewaardeerd om wie ze zijn. De leerkrachten werken met veel inzet en op professionele wijze, zodat zij vanuit een ontspannen onderwijsleersituatie optimale onderwijskansen kunnen bieden aan onze leerlingen. De Zeggewijzer heeft de ambitie om zich binnen Terheijden en omgeving in positieve zin te onderscheiden door:

– een prettige en uitdagende leeromgeving voor kinderen, waar goede resultaten worden behaald, passend bij de mogelijkheden van de kinderen;

– een fijne en inspirerende leer- en werkomgeving voor personeelsleden, waarin we open, eerlijk en professioneel met elkaar communiceren, zowel intern als extern;

– het durven stellen van hoge doelen aan de kwaliteit van het onderwijs en onze resultaten;

– gericht te werken aan 21e-eeuwse vaardigheden, onderwijs op maat, talentontwikkeling op het gebied van cultuur, muziek en wetenschap & techniek;

– het blijven vieren van belangrijke momenten in het jaar;

– een goede naamsbekendheid in Terheijden.

Onze visie

Op De Zeggewijzer leren de kinderen in welzijn!
De kwaliteit van ons onderwijs kenmerkt zich door veiligheid, eigenheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal te stellen.

Onze visie van uit onze kernwaarden en kernkwaliteiten
– Veiligheid; Wanneer kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen, komen zij tot ontwikkeling en willen zij leren. Veiligheid is een voorwaarde voor een fijne leer- werkomgeving! Wij accepteren verschillen en hebben respect voor elkaar.  Onze KWINK methode geeft de kaders aan waarin wij ons bewegen. De sfeer op De Zeggewijzer straalt rust, structuur en warmte uit.

– Eigenheid; Je mag op De Zeggewijzer jezelf zijn! Wij hebben oog voor de eigenheid van onze kinderen zodat zij kunnen werken aan hun kennis en vaardigheden en de volgende stap in hun ontwikkeling. Onze kinderen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen met betrekking tot hun mogelijkheden, talenten en kwaliteiten. Middels de inzet van verschillende werkvormen, differentiatie in instructie en verwerking komen wij tegemoet aan de persoonlijke leerstijlen van kinderen.

– Zelfvertrouwen; Wij sluiten aan bij het niveau en de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Wij gaan uit van wat goed gaat en maken dan de volgende stap. Een kind kan zich het best ontwikkelen wanneer het op zijn/haar kwaliteiten kan vertrouwen. Dan durven kinderen aan iets nieuws te beginnen en blijven zij nieuwsgierig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen (zich) leren presenteren. Wij spreken onze waardering uit en geven complimenten.

– Zelfstandigheid; Vanuit spelen bij het peuterarrangement naar spelenderwijs leren in onze kleutergroepen stromen de kinderen geleidelijk door naar leren leren vanaf groep 3. Van een ontwikkelingsgerichte aanpak gaan we over op de leergerichte aanpak. Wij stemmen de instructie en verwerking af middels doelgericht werken waardoor de kinderen werken in de zone van hun naaste ontwikkeling en hun zelfstandigheid gestimuleerd wordt. De taken worden individueel, in tweetallen of groepjes uitgewerkt. Zo worden kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Zij leren wat bij hen past en de intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd.