Ouderbetrokkenheid

Schooltijden, ziekmelden en documenten/formulieren

Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker. Ouderparticipatie vinden wij van wezenlijk belang; ouders & school zijn partners in opvoeding. Dit uit zich enerzijds in hulp en ondersteuning bij activiteiten en anderzijds in positief kritisch meedenken. Wij staan open voor feedback van ouders met betrekking tot ons onderwijs en organisatie. Onze deur staat altijd open! Dit draagt volgens ons bij aan een goede houding, het welzijn en schoolsucces van uw kind.

 

Schooltijden

groepen dagen schooltijden
1 t/m 8 ma-di-do & vrijdag 08:30 – 14:30 u

 

1 t/m 8 wo-dag ochtend:  08:30 – 12:00 u

 

Wanneer uw kind niet naar school kan komen

Is uw kind ziek of kan hij-zij om een andere reden niet naar school kan komen? Dan vragen wij u om dit ’s ochtends tussen 08.00 uur en 08.30 uur  via de mail door te geven aan de betreffende leerkracht(en).

Wij nemen altijd even contact met u op als uw kind zonder opgaaf van reden afwezig is op een schooldag. Wij gebruiken het door u doorgegeven telefoonnummer.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren.

Documentatie/formulieren

Voor documentatie en formulieren kunt u terecht op de handige bestanden pagina:

Ga naar handige bestanden