Burgemeester Boy Scholtze maakt kennis met de basisscholen van SKOD

Hoe zien de zes basisscholen van SKOD eruit? Wat is hun visie? Hoe wordt het onderwijs vormgegeven? Wat hebben de scholen gemeen en waarin verschillen ze? Wat zijn de uitdagingen waarmee ze te maken hebben? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het ‘dagje SKOD’ dat Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen voor burgemeester Boy Scholtze had …

Hoe zien de zes basisscholen van SKOD eruit? Wat is hun visie? Hoe wordt het onderwijs vormgegeven? Wat hebben de scholen gemeen en waarin verschillen ze? Wat zijn de uitdagingen waarmee ze te maken hebben? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het ‘dagje SKOD’ dat Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen voor burgemeester Boy Scholtze had georganiseerd op woensdag 1 maart.

Olivier Vermeulen, bestuurder SKOD, haalde burgemeester Boy Scholtze en wethouder Jürgen Vissers (onderwijs) op en maakte met hen een rondje langs de zes basisscholen van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD). Achtereenvolgens bezochten ze Zonzeel, De Zeggewijzer, Den Duin, ‘de lage weide’, De Stuifhoek en De Elsenhof.

Voorlezen aan groep 3

Na een warm welkom op basisschool Zonzeel, sprak directeur Paul Noorman over de visie ‘samen leren, samen groeien’, maar ook over de samenwerking met de naastgelegen bibliotheek en het werken met de leesbevorderingspakketten. Tijdens de rondleiding door het moderne schoolgebouw werd aandacht geschonken aan de inpandige toiletten in de klaslokalen, de tafels en de in hoogte verstelbare stoelen en de flexibele schuifwand bij de gymzaal waardoor een grote ruimte voor bijvoorbeeld optredens kan worden gecreëerd. De rondleiding eindigde in groep 3 waar de burgemeester plaatsnam op een kruk die de kinderen speciaal voor hem hadden weggezet. Hij las voor uit het boek ‘Mag ik meedoen?’. Geboeid luisterden de jongens en meisjes naar de enthousiaste burgemeester. Hij betrok de kinderen bij het verhaal, stelde vragen en liet ze de dierengeluiden nadoen. Hij kreeg dan ook een groot applaus.

In welzijn leren

Aansluitend werd De Zeggewijzer bezocht. Vanwege de pauze waren daar veel kinderen op het schoolplein aan het spelen. “In welzijn leren en werken staat bij ons centraal. Veiligheid, eigenheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn dan ook onze kernwaarden,” vertelde directrice Marleen van Kooten enthousiast. Op woensdag komt op De Zeggewijzer de SKOD-klas (voorheen plusklas) bijeen, een klas voor kinderen van alle SKOD-basisscholen met een hoog ontwikkelingspotentieel. Ze hebben vaak behoefte aan extra uitdaging, maar ook aan een stukje mindset. Nadat het ruime muzieklokaal was bekeken, werden de activiteiten van de leerlingen van de SKOD-klas bewonderd. Deze dag waren ze gestart met het thema ‘green screen’ waarmee ze allerlei verhaaltjes maakten. “Zou de ambtsketen van de burgemeester ook te zien zijn op een green screen?” vroeg de leerkracht. Dat wilden de kinderen graag ontdekken. De burgemeester hield de ambtsketen vast en was zo enkele seconden te zien in een filmpje. Vervolgens liet Van Kooten het leerplein, de kleuterlokalen en het peuterlokaal zien. Ook werd aandacht besteed aan de vergroening van het schoolplein.

Maatjes lezen

Het SKOD-rondje werd voortgezet in Made waar basisschool Den Duin werd bezocht. “Het was een heel fijn bezoek met tijd en aandacht voor de school. Den Duin is een school waar kinderen leren, leven en samenwerken,” vertelde directrice Henriëtte Platjouw. “Er is stil gestaan bij het motto ‘school maak je samen’. Aan de hand van posters maakten we inzichtelijk hoe we als team bezig zijn om ons verder te ontwikkelen op het geven van leerbevorderende feedback op inhoud, modus, strategie en kernkwaliteiten.” Tijdens de rondleiding door het gebouw zagen ze hoe de kinderen in groep 1 en 2 taakjes kozen aan de hand van het planbord. Dat stimuleert zelfstandigheid en eigenaarschap. Ook maakten ze kennis met het ‘maatjeslezen’: in de aula lazen de kinderen van groep 8 met kinderen van de onderbouw.

Vergroening schoolplein

Op ‘de lage weide’ werd de rondleiding verzorgd door directielid Bo Verschuuren. Net als op de andere scholen die in de middag werden bezocht, waren er geen leerlingen meer aanwezig. Er was uitgebreid aandacht voor de visie van de school. Er werd een update gegeven over de stand van zaken van het groene schoolplein. Ook de werking van het nieuwe ventilatiesysteem werd toegelicht. Directrice Suzanne de Bar gaf aan dat het een aangenaam bezoek was.

Thematisch onderwijs

Op De Stuifhoek werden de burgemeester en wethouder hartelijk ontvangen door directrice Nynke Oenema. Zij vertelde uitgebreid over het thematische werken dat zo karakteristiek is voor alle groepen van deze basisschool. “Groepen 3 en 4 werken op dit moment met het thema ‘macht en bestuur’ en staan stil bij hoe de zaken in de gemeente Drimmelen zijn geregeld. Binnenkort bezoeken ze het gemeentehuis waar de burgemeester aan hen een probleem voorlegt dat ze mogen oplossen.” Bij het gedeelte van de kinderopvang en de BSO waren de kinderen bezig met de voorbereiding van een voorstelling en spontaan werden de burgemeester en wethouder uitgenodigd om daarnaar te kijken.

Unitonderwijs

‘Het rondje SKOD’ werd afgesloten bij basisschool De Elsenhof waar directrice Lizeth Vellekoop de rondleiding verzorgde. Er werd stilgestaan bij het unitonderwijs waarmee De Elsenhof experimenteert. Daarnaast trokken de open ruimtes in de school de aandacht. De lokalen zijn namelijk voorzien van schuifdeuren waardoor de centrale hal of naastgelegen klas eenvoudig bij het lokaal betrokken kan worden.

Op alle scholen kwam de IKC-ontwikkeling ter sprake. De voordelen van een doorlopende lijn van 2 tot 12 jaar en het voordeel van een inpandige peuterspeelzaal passeerden de revue. Ook de knelpunten, zoals een tekort aan lokalen of een verdeling van de lokalen, kwamen aan bod, evenals de leerlingeninstroom op de verschillende scholen.

Het doel van om burgemeester Scholtze tijdens deze kennis te laten maken met SKOD was geslaagd. “Het was leuk om de scholen te leren kennen en ze van binnen te zien,” aldus de burgemeester.